Sosyal

Legrand'ın sosyal girişimi, bireyin gelişim grubunun merkezinde yer almasını sağlama esasına dayalıdır. Bir yandan, işveren olarak çalışanlara yönelik yatırım yapılır (sağlık, güvenlik, farklılık, insan kaynaklarının gelişimi vb.) diğer yandan toplumsal kimlik olarak elektrik enerjisine erişim teşvik edilirken otonomi desteği için yenilikçi çözümler geliştirilir.


OTONOMİ DESTEĞİNİN TEŞVİK EDİLMESİ


Ev yaşamını mümkün olan en uzun süre boyunca daha konforlu ve doğal bir hale getirmek için ürün ve sistem yelpazesinin genişletilmesi esas alınmaktadır.

ELEKTRİK ENERJİSİNE ERİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ

Gelişime yardımcı projeler desteklenerek ve acil durum elektrik yardımları sağlanarak, ürün yelpazesi ve özel çözümlerin geliştirilmesine destek verilir, özellikle Sınırsız Elektrisyenler birliği ile ortaklaşa çalışır.


İŞBİRLİKÇİLERE YÖNELİK YATIRIMLAR


Çalışanların, çalışma koşullarına ve işveren sorumluluklarına hassasiyetle önem verilirken, sağlık, güvenlik, farklılık ve uyumun geliştirilmesi gibi alanlarda girişim ve yenilikler sürekli devam ettirilir ve desteklenir.