Yönetim

Yönetim şekli ile Legrand en iyi iş uygulamasını benimsemektedir. Faaliyet şekli, tüm aktivitelerde etik ve transparan esasların benimsenmesi uygulanmasına dayalıdır. Sosyal açıdan bakıldığında, hedef tedarikçi ve müşteri gruplarının devamlı geliştirme faaliyetine dâhil edilmesidir.


ETİK TAAHHÜTLERİN GÜNLÜK UYGULANMASI
Temel İlkeler Şartnamesi’ inde resmileştirilen grupların etik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden ibarettir.

TEDARİKÇİLERİN DEVAMLI GELİŞİM SÜRECİNE DÂHİL EDİLMESİ
Tedarikçi ve yüklenicilerin sosyal ve çevre standartlarına uyum sağlama izlenimleri bütünleştirilmektedir.