Sağlık Yapıları: Hemşire / Doktor İzleme İstasyonları

Hemşirelerin ve doktorların izleme odaları, sağlık personelinin hasta sağlığını kontrol ettiği ve izlediği önemli yerlerdir. Bu nedenle mükemmel bir şekilde donatılmış olmalılar.