Sağlık Yapıları: Bildirim ve Elektrik Sistemleri

Hastaneler, klinikler ve bakım evleri gibi sağlık yapılarının tasarımı ve komple inşası için entegre çözümler ve sistemler.