Okullar: Personel Odası

Öğretmenlerin dersler arası aralarında buluştuğu oda.