Sağlık Yapıları: Sağlık Odaları

Ameliyathaneler, özel ihtiyaçları olan çok özel bölgelerdir.